Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Ökade övergångar till arbete för nyanlända invandrare i Övre Norrland

Utlysning
2015/00042
Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Övre Norrland
Startdatum
2015-01-22
Slutdatum
2015-03-16
Utlyst belopp
15 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet avsätter ca 15 miljoner kronor i denna utlysning till projekt som ska bedrivas i Norrbottens och Västerbottens län. Medfinansieringen ska uppgå till minst 331 procent.Utlysningen pågår mellan den 22 januari och den 16 mars 2015. Projekten kan starta tidigast 1 september och senast 1 november 2015. Projekten kan avslutas senast den 31 augusti 2018 om inte Svenska ESF-rådet fattar särskilt beslut om möjligheter för förlängning av projekt.

 

Utlysningen omfattar region Övre Norrland och är öppen för projekt inom Programområde 2 och Mål 2.3: Kvinnor och män har utvecklat sin kompetens och självkänsla och står därmed närmare eller har stärkt sin ställning på arbetsmarknaden. Arbetsgivare och främjandeaktörer har utvecklat och tillämpar långsiktigt hållbara metoder och arbetssätt som leder till ökad mångfald och lärande på arbetsplatser.

 

Stödsökande projektägare: Privata, offentliga och civil sektor

 

Projektverksamhetens målgrupp: Nyanlända invandrare