Logotyp på utskrifter

Öka övergångarna till arbete i Östra Mellansverige

Utlysning
2017/00465
Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Östra Mellansverige
Startdatum
2017-09-22
Slutdatum
2018-02-09
Utlyst belopp
70 000 000 kr

Sammanfattning

Stöd inom programområde 2, öka övergångarna till arbete. Mål 2.1.

 

Svenska ESF-rådet avsätter 70 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Östra Mellansverige (Södermanland-, Uppsala-, Västmanland-, Örebro-, och/eller Östergötlands län).

 

I aktuell utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt som ska bidra till att kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. Det är prioriterande att arbeta med sjukskrivna individer samt att arbeta transnationellt.

 

Förväntade resultat är att kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden samt att metoder som tillämpas och/eller utvecklas i projektet ska dokumenteras för spridning.

 

Maximal projektlängd i utlysningen är 36 månader. Projekten kan starta tidigast den 1 augusti 2018 och senast 1 november 2018. Projekten ska avslutas senast den 31 oktober 2021 om inte Svenska ESF-rådet fattar särskilt beslut om möjlighet till förlängning av projekt.

 

Medfinansieringen ska uppgå till 53 % (+/- 0,5%).

 

Utlysningen öppnar den 22 september 2017 och stänger kl. 16.00 den 9 februari 2018.

 

Observera! Innan ni börjar skriva er ansökan, kontakta samordnare på ESF-rådet i Östra Mellansverige och presentera projektidén för att stämma av att er projektidé är i linje med utlysningen.

Utlysningen

Öka övergångarna till arbete i Östra Mellansverige (Pdf öppnas i nytt fönster.)

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

Beviljade projekt i den här utlysningen