Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Öka övergångarna till arbete eller studier för sjukskrivna

Utlysning
2016/00333
Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Västsverige
Startdatum
2016-06-15
Slutdatum
2016-09-19
Utlyst belopp
60 000 000 kr

Sammanfattning

Stöd för projekt inom programområde 2, Öka övergångarna till arbete, mål 2.1, Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.Svenska ESF-rådet utlyser 60 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 53 procent.

 

I aktuell utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt som ska leda till att kvinnor och män som är eller har varit sjukskrivna återgår till arbetsmarknaden och/eller påbörjar studier. Dessutom ska de deltagande aktörernas ordinarie arbete med denna målgrupp utvecklas och förbättras. I detta ingår bland annat utveckling av en varaktig samverkan mellan de aktörer som är relevanta i arbetet med målgruppen. För att kvinnor och män som är sjukskrivna från en anställning ska kunna delta i projekten krävs att sjukskrivningen ska ha pågått i över 90 dagar och individen ska vara i behov av stöd som inte erhållits genom ordinarie rehabilitering.

 

Utlysningen pågår mellan 15 juni 2016 och 19 september 2016. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista ansökningsdagen. Projektet kan starta tidigast 1 februari 2017 och senast 1 april 2017. Maximal projekttid är tre år.

 

Öka övergångarna till arbete eller studier för sjukskrivna

 

Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. Därför rekommenderar vi alla i samband med ansökan att ta fram en förändringsteori som biläggs ansökan.

Mall förändringsteori (Pdf öppnas i nytt fönster) 

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

ESI-support

Få hjälp av ESI Support med de horisontella principerna i ditt projekt.

Övriga stöd och handledningar


Att arbeta resultatbaserat

 

Mall förändringsteori 

 

Regional plan

Beviljade projekt i den här utlysningen