Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Metoder för att öka nyanlända kvinnors sysselsättning

Utlysning
2017/00564
Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
ESF-nationellt
Startdatum
2017-11-20
Slutdatum
2017-12-08
Utlyst belopp
135 000 000 kr

Sammanfattning

Nationellt projekt år 2017-2020.

 

Svenska ESF-rådet avsätter 135 miljoner för denna utlysning.

 

Projekt i denna utlysning ska medfinansieras med motsvarande 53 procent.

 

Utlysningen ryms inom programområde 2, specifikt mål 2.3 som lyder: "Kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden."

 

Denna utlysning ska bidra till att öka sysselsättningsgraden hos nyanlända kvinnor, både på kort och lång sikt. Projekt i denna utlysning ska utgå från Arbetsförmedlingens handlingsplan att främja och stödja att fler utrikesfödda kvinnor ska komma i arbete eller studier. Utlysningen ska också främja och stödja Arbetsförmedlingens åtagande att utreda på vilket sätt Arbetsförmedlingens insatser bidrar till att höja de utrikes födda kvinnornas sysselsättning.

 

För denna utlysning gäller följande:

 

- Projekt som genomförs av och/eller som innefattar samverkan med Arbetsförmedlingen är särskilt prioriterade.

 

- Primär målgrupp är arbetssökande kvinnor och män som invandrat i vuxen ålder och ännu inte gjort arbetsmarknadsinträde i Sverige.

 

- Projektens huvudsakliga verksamhet skall ske genom målgruppsinriktade aktiviteter, men där insatserna fokuseras på strukturella utmaningar och långsiktig och generell metodutveckling.

 

- Projektverksamheten inom ramen för denna utlysning ska bygga på i förväg tydligt valda och strukturerade metoder och ska effektutvärderas.

 

Utlysningen öppnar den 20 november 2017 och stänger kl. 16.00 den 8 december 2017. Projekt kan tidigast starta 1 februari 2018 och kan pågå som längst t o m 30 april 2021. Maximal projekttid är 36 månader. Svenska ESF-rådet kan dock besluta om förlängning.

Utlysningen

Metoder för att öka nyanlända kvinnors sysselsättning” (Pdf öppnas i nytt fönster.)

 

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

Beviljade projekt i den här utlysningen