Logotyp på utskrifter

Nyanländas och utrikesföddas etablering på arbetsmarknaden

Utlysning
2017/00385
Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
ESF-nationellt
Startdatum
2017-08-31
Slutdatum
2017-11-15
Utlyst belopp
50 000 000 kr

Sammanfattning

Nyanlända kvinnors och mäns väg till arbete före, under eller efter etableringen samt utrikesfödda, långtidsarbetslösa kvinnors och mäns väg tillbaka till arbete. Matchning mellan kompetens och efterfrågan.

 

Svenska ESF-rådet avsätter 50 miljoner kronor i denna utlysning för genomförandeprojekt som ska bedrivas nationellt eller regionalt/lokalt. Socialfonden ger stöd med max 67 % av den totala kostnaden. Medfinansieringen ska uppgå till 33 procent.

 

Gäller: Programområde 2 och mål 2.3

 

Utlysningen öppnar 31 aug 2017 och stänger 15 nov 2017 kl.16.00. Projekttiden kan vara upp till 36 månader men svenska ESF-rådet kan vid behov besluta om förlängning.

Utlysningen

Nyanländas och utrikesföddas etablering på arbetsmarknaden. Pdf öppnas i nytt fönster.

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

Beviljade projekt i den här utlysningen