Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Utlysning
2016/00627
Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
ESF-nationellt
Startdatum
2016-10-20
Slutdatum
2016-12-21
Utlyst belopp
80 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF- rådet avsätter 80 miljoner kronor i denna utlysning för flera genomförandeprojekt som ska bedrivas nationellt eller regionalt/lokalt. Socialfonden ger stöd med max 47 % av den totala kostnaden. Medfinansieringen ska uppgå till 53 procent.

 

Gäller: Programområde  2 och mål 2.1

 

Utlysningen öppnar 20 oktober 2016 och stänger 21 december 2016 kl.16.00. Projekttiden är inte längre än 36 månader. Svenska ESF-rådet kan dock besluta om förlängning.

 

Utlysningen vänder sig till:   

  • Nationella myndigheter och organisationer (med riksintresse)

Eller

  • Lokala/regionala myndigheter eller organisationer.  I detta fall ska projektet  bedrivas i minst tre regioner och hos minst fem aktörer (myndighet/eller organisation).

 

En myndighet/organisation kan vara projektägare.

 

Nationella projekt ska påverka strukturerna på lokal, regional och nationell nivå.  I ansökan ska det framgå hur projektet avser att göra det.

Utlysningen

Nyanländas etablering på arbetsmarknaden (pdf öppnas i nytt fönster)

 

Utlysningen är justerad 2016-10-21 och 2016-10-26.

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

ESI-support

Få hjälp av ESI Support med de horisontella principerna i ditt projekt.

Beviljade projekt i den här utlysningen