Logotyp på utskrifter

Nyanländas etablering – ohälsa och/eller funktionsnedsättning

Utlysning
2017/00245
Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
ESF-nationellt
Startdatum
2017-04-27
Slutdatum
2017-06-15
Utlyst belopp
35 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet beslutar 2017-04-27 att genomföra utlysning vid namn ”Nyanländas etablering - ohälsa och/eller funktionsnedsättning” inom programområde 2, specifikt mål 2.3 Kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.
 
Svenska ESF-rådet avsätter 35 000 000 kronor för denna utlysning. Projektens medfinansieringsgrad ska uppgå till 33%.
 
Utlysningen öppnar 2017-04-27 och stänger kl. 16.00, 2017-06-15. Projekttiden är max 3 år (36 mån) med möjlighet till förlängning. 
 
Specifikt för denna utlysning gäller:

- Utlysningen vänder sig till projekt och projektägare som vill utveckla metoder och samverkansformer för etablering av nyanlända med ohälsa och/eller funktionsnedsättning. Projekt ska bedrivas på både nationell och regional/lokal nivå. I ansökan ska det tydligt framgå på vilket sätt detta sker. 

- Primär målgrupp för denna utlysning är nyanlända. 

- Huvudsaklig projektverksamhet skall ske genom målgruppsinriktade aktiviteter, men även insatser som fokuserar på strukturella utmaningar. 
 
Det förväntade resultatet är att bättre förutsättningar skapats så att nyanlända med ohälsa och eller funktionsnedsättning snabbare kommer i arbete, utbildning eller kommer närmare arbetsmarknaden.

 

Slutrapport för förstudien för projektet Nyanländas rehabiliteringsbehov. Pdf öppnas i nytt fönster.

Utlysningen

Nyanländas etablering – ohälsa och/eller funktionsnedsättning. Pdf öppnas i nytt fönster.

Bild i högerkolumnBild på utbildning i projekt.

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

Beviljade projekt i den här utlysningen