Logotyp på utskrifter

Nyanlända kvinnors och mäns ohälsa och funktionsnedsättning under och inom etableringen.

Utlysning
2015/00528
Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
ESF-nationellt
Startdatum
2015-07-13
Slutdatum
2015-09-18
Utlyst belopp
5 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet avsätter 5 miljoner kronor i denna utlysning för en förstudie som ska bedrivs nationellt. Medfinansieringen ska uppgå till 25 %.

 

Utlysningen öppnar 13 juli 2015 och stänger 18 september 2015 kl 16.00. Projekttiden är 6-12 månader.

 

Utlysningen är öppen för projekt inom Programområde 2 och mål 2.3.

 

Projektet ska genomföras i samarbete mellan nationella aktörer som ansvarar för och/eller är delaktiga i etableringsprocessen och rehabiliteringen av nyanlända kvinnor och män. Projektet ska ha både en nationell, regional och/eller lokal dimension.

 

Resultatet av projektet ska ligga till grund för en utlysning av genomförandeprojekt som syftar till att ohälsa och funktionsnedsättning hos nyanlända kvinnor och män upptäcks i tid, att rätt insatser sätts in så att etableringen effektiviseras och integrationen därmed går snabbare.