Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Nationella Insatser för att förhindra och minska långvarig arbetslöshet hos unga 15-24 år

Utlysning
2015/00232
Programområde
2.2 Öka övergångarna till arbete
Region
ESF-nationellt
Startdatum
2015-04-01
Slutdatum
2015-05-06
Utlyst belopp
30 000 000 kr

Sammanfattning

Nationellt projekt år 2015-2016.

 

Svenska ESF- rådet har den 2015-04-01 beslutat att genomföra utlysningen "Insatser för att förhindra och minska långvarig arbetslöshet hos unga 15-24 år". Samtliga medel, 30 miljoner kronor, kommer ett avsättas för ett projekt. Projektets medfinansieringsgrad ska uppgå till minst 53 procent och projekttiden är 1 juni 2015 t o m 28 februari 2016. Utlysningen pågår 2015-04-01 – 2015-04-21.

 

Målgruppen är unga kvinnor och män som fyllt 15 år, är bosatta i Sverige och riskerar utanförskap. Insatser kan även riktas till personal som i sin yrkesroll arbetar med målgruppen. Utlysningen ryms inom programområde 2, specifikt mål 2.2 som lyder: "Underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagandet i utbildning för unga (15-24 år)".

 

Syftet med satsningen är att tillvarata och tillämpa framtagna metoder med dokumenterat goda resultat, och pröva hur dessa kan implementeras i ordinarie verksamhet. För satsningen prioriteras därför projekt som bygger på metoder med dokumenterat goda resultat, projekt som genomförs av verkningsfulla projektägare, och projekt som genomförs på flera nivåer, lokalt, regionalt, nationellt och transnationellt där den nationella nivån är obligatorisk. Projektet ska komplettera och förstärka den ordinarie arbetsmarknadspolitiken och därmed ge effekt för målgruppen både på kort och på lång sikt.

Beviljade projekt i den här utlysningen