Logotyp på utskrifter

Nationell strategi för kompetensförsörjning i små och medelstora företag

Utlysning
2015/00514
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
ESF-nationellt
Startdatum
2015-07-07
Slutdatum
2015-09-15
Utlyst belopp
5 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet avsätter 5 miljoner kronor i denna utlysning till maximalt två förstudieprojekt som ska bedrivas nationellt under nio månader. Medfinansieringen ska uppgå till 25 procent.

 

Utlysningen öppnar 25 juni 2015 och stänger 15 september 2015 kl.16.00

 

Projektet kan starta tidigast 1 november 2015 och avslutas senast 31 juli 2016 om inte Svenska ESF-rådet fattar särskilt beslut om förlängning.

 

Utlysningen omfattar hela Sverige och är öppen för projekt inom programområde 1, mål 1.1 Bidra till sysselsättning, tillväxt och hållbart arbetsliv genom kompetensutveckling för anställda.

 

Utlysningen riktar sig till branschorganisation, arbetsgivarorganisation eller medlemsorganisation som kan formulera en nationell strategi för kompetensförsörjning i små och medelstora företag.

Beviljade projekt i den här utlysningen