Logotyp på utskrifter

Minska långtidsarbetslösheten i Östra Mellansverige nr2

Utlysning
2016/00486
Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Östra Mellansverige
Startdatum
2016-09-14
Slutdatum
2017-02-09
Utlyst belopp
80 000 000 kr

Sammanfattning

PO2, 2:1 Minska långtidsarbetslösheten i Östra Mellansverige

 

Mål 2.1. Kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.

 

Svenska ESF-rådet avsätter 80 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Östra Mellansverige (Södermanland-, Uppsala-, Västmanland-, Örebro-, och/eller Östergötlands län). Medfinansieringen ska uppgå till 53 % (+/- 0,5%).

 

De förväntade resultaten av denna utlysning ska bidra till att kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. Metoder som tillämpas och/eller utvecklas i projektet ska dokumenteras för extern spridning.

 

Maximal projektlängd i utlysningen är 36 månader. Projekten kan starta tidigast den 1 augusti 2017 och senast 1 november 2017. Projekten ska avslutas senast den 31 oktober 2020 om inte Svenska ESF-rådet fattar särskilt beslut om möjlighet till förlängning av projekt.

 

Utlysningen öppnar den 14 september 2016 och stänger kl. 16.00 den 9 februari 2017. 

 

OBS! Innan ni börjar skriva er ansökan, kontakta samordnare på ESF-rådet i Östra Mellansverige och presentera projektidén för att stämma av att er projektidé är i linje med utlysningen.

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

ESI-support

Få hjälp av ESI Support med de horisontella principerna i ditt projekt.

Beviljade projekt i den här utlysningen