Logotyp på utskrifter

Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden i Övre Norrland ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden inom programområde 2, specifikt mål 2:1.

Utlysning
2015/00471
Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Övre Norrland
Startdatum
2015-06-11
Slutdatum
2015-08-31
Utlyst belopp
40 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet avsätter ca 40 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Övre Norrland. Medfinansieringen ska uppgå till minst 53 procent.


Utlysningen pågår 2015-06-11 – 2015-08-31.

 

Projekten kan starta tidigast 4 januari och senast 4 mars 2016. Projekten ska avslutas senast 31 december 2018 om inte Svenska ESF-rådet fattar särskilt beslut om möjligheter för förlängning av projekt.

 

Utlysningen omfattar region Övre Norrland och är öppen för projekt inom Programområde 2 och Mål 2.1: kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.

 

Stödsökande projektägare: företag och organisationer inom näringsliv, offentlig och civil sektor med särskilt fokus på små kommuner.

 

Målgrupp: arbetslösa.