Logotyp på utskrifter

Kompetensutveckling/ kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsbranschen

Utlysning
2015/00897
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Östra Mellansverige
Startdatum
2015-11-02
Slutdatum
2015-12-11
Utlyst belopp
32 000 000 kr

Sammanfattning

Mål 1.1. Stärka kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även för personer som står långt från arbetsmarknaden, i enlighet med arbetsmarknadens och den enskilda arbetsplatsens behov.Svenska ESF-rådet avsätter 32 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Östra Mellansverige (Södermanland-, Uppsala-, Västmanland-, Örebro-, och/eller Östergötlands län). Medfinansieringen ska uppgå till 25 %.

 

I aktuell utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt som arbetar med kompetensutveckling och kompetensförsörjning för anställda kvinnor och män i vård- och omsorgsbranschen.

 

Förväntade resultat och effekter av denna utlysning, förutom deltagande individers kompetensutveckling och/eller validering, är metoder för att förebygga sjukskrivningar och/eller metoder för en breddad rekryteringsbas och/eller metoder för kompetensöverföring.

 

Målgrupp: Anställda, företagare och verksamma inom vård- och omsorgsbranschen.

 

Maximal projektlängd i utlysningen är 36 månader. Projekten kan starta tidigast den 1 maj 2016 och senast den 1 augusti 2016. Projekten ska avslutas senast den 31 juli 2019.

 

Svenska ESF-rådet kan dock pröva frågan om förändrad projekttid, efter ansökan från projektet eller på eget initiativ.

 

Utlysningen pågår mellan den 2 november 2015 och 11 december kl 16.00 2015.