Logotyp på utskrifter

Kompetensutveckling mottagarkapacitet och långsiktig kompetensförsörjning

Utlysning
2017/00059
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Stockholm
Startdatum
2017-02-01
Slutdatum
2017-03-15
Utlyst belopp
70 000 000 kr

Sammanfattning

Stöd för projekt inom programområde 1 och mål 1:1 "Stärka kompetensen hos sysselsatta kvinnor och män i enlighet med arbetsmarknadens och den enskilda arbetsplatsens behov".

 

Svenska ESF-rådet avsätter 70 miljoner kronor i denna utlysning till projekt som ska bedrivas i Stockholmsregionen. Medfinansieringen från projektägaren ska uppgå till 25 procent.

 

Utlysningen omfattar Stockholmsregionen och är öppen för projekt som är inriktade på kompetensutveckling av anställda för att stärka mottagarkapacitet och långsiktig kompetensförsörjning.

 

Utlysningen pågår mellan den 1 februari 2017 och den 15 mars 2017. Projekten kan starta tidigast den 1 september 2017 och senast den 31 oktober 2017.

 

Avslut kan senast vara den 31 december 2020 om inte Svenska ESF-rådet fattar särskilt beslut om möjligheter för förlängning av projekt och uppgradering av projektens budget.

 

De projekt som beviljas stöd inom utlysningen förväntas sammanlagt nå ett deltagarantal om ca 4 000 individer.

Utlysningen

Kompetensutveckling mottagarkapacitet och långsiktig kompetensförsörjning (Pdf öppnas i nytt fönster.)

Bilaga: Effektkedja 1.1 (Pdf öppnas i nytt fönster.)

Förtydliganden

Förtydligande kring inriktningen i digital kompetensutveckling:

Inriktningen gäller anställda inom SFI och vuxenutbildning.

Regional information

Kontaktpersoner på utlysning i Programområde 1

Ewa Holsti: 08-4573318

Katarina Elmberg: 08-4573324

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

ESI-support

Få hjälp av ESI Support med de horisontella principerna i ditt projekt.

Beviljade projekt i den här utlysningen