Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kompetensutveckling, mångfald och lärande för att stärka särskilt utsatta företag och organisationer i region Övre Norrland inom programområde 1, specifikt mål 1:1

Utlysning
2015/00469
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Övre Norrland
Startdatum
2015-06-11
Slutdatum
2015-08-31
Utlyst belopp
15 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet avsätter ca 15 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Övre Norrland. Medfinansieringen ska uppgå till minst 25 procent.Utlysningen pågår 2015-06-11 – 2015-08-31.

 

Projekten kan starta tidigast 4 januari och senast 4 mars 2016. Projekten ska avslutas senast 30 juni 2018 om inte Svenska ESF-rådet fattar särskilt beslut om möjligheter för förlängning av projekt.

 

Utlysningen omfattar region Övre Norrland och är öppen för projekt inom Programområde 1 och Mål 1.1: Stärka kompetensutveckling och öka omställningsförmågan för arbetsplatser och för individer

 

Stödsökande projektägare: företag och organisationer inom näringsliv, offentlig och civil sektor med särskilda svårigheter att klara sin kompetensförsörjning och verksamhet

 

Projektverksamhetens målgrupp: Sysselsatta