Logotyp på utskrifter

Kompetensutveckling inom små och medelstora företag - Västsverige

Utlysning
2015/00068
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Västsverige
Startdatum
2015-02-02
Slutdatum
2015-04-01
Utlyst belopp
62 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet utlyser 62 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 25 procent.

 

Projekt inom denna utlysning ska resultera i att yrkesverksamma kvinnor och män står bättre rustade inför framtida omställningar på arbetsmarknaden. Som följd av detta stärks också de deltagande företagen. Detta ska uppnås genom både kompetensutveckling för anställda i företagen samt genom upprättandet av långsiktiga planer för de deltagande företagens strategiska kompetensförsörjning.

 

Målgrupp: Deltagarna i projekten ska vara verksamma inom små och medelstora företag. Utlysning medger även deltagare verksamma i solo- eller mikroföretag eller verksamma inom ideell sektor. Dock kan projekt ägas och bedrivas av en annan organisation än ett litet eller medelstort företag. Det finns också förutsättningar för att kvinnor och män som ingår i målgrupperna för programområde 2 kan delta i projekten om det kan bidra till att dessa kan komma in på eller närma sig arbetsmarknaden.Utlysningen pågår mellan 2 februari 2015 och 30 mars 2015.

 

Projekten kan tidigast starta 1 september och senast 1 november 2015. Maximal projekttid är tre år.