Logotyp på utskrifter

Kompetensutveckling inom etablering, mottagning och integration

Utlysning
2016/00713
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Övre Norrland
Startdatum
2016-12-05
Slutdatum
2017-01-17
Utlyst belopp
17 000 000 kr

Sammanfattning

Europeiska socialfonden ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och en varaktig ökad sysselsättning på lång sikt. Svenska ESF-rådet förvaltar fonden och lyser ut medel till projekt som ska bidra till att förändra arbetsmarknaden genom att främja kompetensutveckling och motverka utanförskap. 

 

Projekten ska bedrivas inom programområde 1, specifikt 1.1 och rikta sig till kompetensutveckling av anställda som direkt eller indirekt möter asylsökande, ensamkommande barn eller utrikesfödda med särskilda behov i sitt arbete. Projekten ska leda till att stärka anställdas arbetssituation och utveckla verksamheterna i integrationens olika skeden. 

 

Särskilt angelägna är kompetensutvecklingsprojekt som bygger på en bred samverkan mellan den idéburna, den offentliga- och den privata sektorn och de projekt som inkluderar målgruppen nyanlända inom programområde 2. 

 

Standarden för jämställdhetsintegrering skall integreras i ansökan för att klara minimikravet inför formell beredning. Kontakta ESF-rådet Övre Norrland innan du skickar in din ansökan. 

 

Utlysningen omfattar cirka 17 miljoner kronor och öppnar 2016-12-05 och sista ansökningsdag är 2017-01-17 kl 16:00. Projekt kan starta tidigast 2017-04-03 och senast 2017-06-01. Tänk på att ta hänsyn till semestermånaderna i projektplanen, samt att preliminärt påbörja anställningar och upphandlingar efter behov. 

 

Projekten kan pågå till 2019-09-30 om inte Svenska ESF-rådet fattar särskilt beslut om annat. 

 

Medfinansiering 25%.

Utlysningen

Kompetensutveckling inom etablering, mottagning och integration. (Pdf öppnas i nytt fönster.)

Länkar med mallar som stöd för budgetarbetet

http://www.esf.se/sv/Vara-fonder/Socialfonden1/Projektekonomi/Budgetmallar/

 

http://www.esf.se/sv/Vara-fonder/Socialfonden1/Projektekonomi/Personal/Programomrade-1/

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

ESI-support

Få hjälp av ESI Support med de horisontella principerna i ditt projekt.