Logotyp på utskrifter

Kompetensutveckling i relation till samhällsorientering och etablering av nyanlända

Utlysning
2017/00244
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
ESF-nationellt
Startdatum
2017-04-27
Slutdatum
2017-06-15
Utlyst belopp
30 000 000 kr

Sammanfattning

Stöd för ”Kompetensutveckling i relation till samhällsorientering och etablering av nyanlända”. 
 
Svenska ESF-rådet har den 27 april 2017 beslutat att genomföra en utlysning vid namn ”Kompetensutveckling i relation till samhällsorientering och etablering av nyanlända” inom programområde 1, specifikt mål 1.1.
 
Svenska ESF-rådet avsätter 30 miljoner kronor för denna satsning där samlingsprojekt som samlar flera berörda aktörer prioriteras. Projektets medfinansieringsgrad ska uppgå till 33 procent.
 
Utlysningen pågår mellan 27 april till 15 juni 2017 kl 16.00. Projekttiden är högst 2,5 år (30 mån) med möjlighet till förlängning och kan starta tidigast 16 oktober 2017 och vara avslutade senast 30 oktober 2020.
 
Utlysningen riktar sig till offentliga eller ideella organisationer som vill utveckla metod/er för nationell likvärdighet för att stödja deltagande aktörer till att omfatta en likvärdig utbildning över hela landet kring samhällsorientering för nyanlända, särskilt med inriktning på hälsokommunikation. Utlysningen syftar till att kompetensutveckla kvinnor och män som arbetar med information kring samhällsorientering till nyanlända.
 
Det förväntade resultatet av projekten är att anställda som arbetar med samhällsorienteringen för nyanlända har likvärdig kunskap om vad som ska ingå i utbildningar i samhällsorientering riktade till nyanlända.

Utlysningen

Kompetensutveckling i relation till samhällsorientering och etablering av nyanlända. Pdf öppnas i nytt fönster.

Bild i högerkolumnBild på utbildning i projekt

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.