Logotyp på utskrifter

Kompetensutveckling i SME i Skåne-Blekinge

Utlysning
2016/00537
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Sydsverige
Startdatum
2016-10-03
Slutdatum
2016-11-28
Utlyst belopp
40 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet utlyser högst 40 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Sydsverige (Skåne län och Blekinge län). Medfinansieringen ska vara 25 procent.

 

Utlysningen riktar sig till samverkansorganisationer som exempelvis bransch-, arbetsgivareller medlemsorganisationer, regionala eller kommunala näringslivsenheter. Dessa organisationer ska ta på sig rollen som intermediär för att genomföra kompetensutvecklingsprojekt för små och medelstora företag, vilka sysselsätter färre än 250 personer.

 

Målgruppen är alla sysselsatta, såväl företagare som anställda, oavsett anställningsform och tidslängd, inom privat sektor. Integrerat arbete med målgrupp från programområde 2 är en möjlighet.

 

Förväntade resultat av projekten i denna utlysning är:

- För de anställda - ökad kompetens och förändringsförmåga

- För företagen - kunskapshöjning i mångfalds- och icke-diskrimineringsfrågor, attitydförändring och därigenom ökad förmåga till innovation och internationalisering.

 

Utlysningen pågår mellan 3 oktober 2016 och 28 november 2016.
Projekten kan tidigast starta 1 april 2017 och pågå i 36 månader.

 

Kompetens- och verksamhetsutveckling för små och medelstora företag i Skåne-Blekinge (Pdf öppnas i nytt fönster.) 
OBS! Utlysningstexten är justerad 2016-10-11 och 2016-10-20.

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

ESI-support

Få hjälp av ESI Support med de horisontella principerna i ditt projekt.