Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kompetensutveckling för tillgängligare arbetsmarknad i Norra Mellansverige

Utlysning
2017/00319
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Norra Mellansverige
Startdatum
2017-05-02
Slutdatum
2017-09-13
Utlyst belopp
21 000 000 kr

Sammanfattning

Kompetensutveckling för arbetsgivare och deras anställda inom offentlig och privat sektor i syfte att ge dem verktyg att ta emot personer som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden (såsom utlandsfödda kvinnor och män samt personer med funktionsnedsättning).

 

Svenska ESF-rådet avsätter ca 21 miljoner kronor till projekt som i huvudsak ska bedrivas i Norra Mellansverige (Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län). Medfinansieringen ska uppgå till 53 procent.

 

Projekt inom denna utlysning hör till programområde 1, specifikt mål 1.1, kompetensutveckling för anställda.

 

Utlysningen pågår mellan 2 maj 2017 och 13 september 2017. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista ansökningsdagen. Projektet kan starta tidigast 1 februari 2018 och senast 1 april 2018. Maximal projekttid är 36 månader. Svenska ESF-rådet kan dock besluta om förlängning. 

 

Projekt inom denna utlysning ska bidra till att arbetsgivare och deras anställda inom offentlig och privat sektor blir stärkta i att ta emot personer som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden, vilket leder till att dessa personers etablering på arbetsmarknaden underlättas. Långsiktig effekt av utlysningen är att arbetsmarknaden blir mer tillgänglig för personer som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden genom att fler arbetsgivare känner att de har verktygen att ta emot dessa personer.

Utlysningen

Utlysningstexten har korrigerats den 31 maj 2017. Den tidigare texten gäller inte och du behöver därför säkerställa en ansökan svarar mot den nu korrigerade texten. Utlysningens inriktning är dock den samma.

 

Kompetensutveckling för tillgängligare arbetsmarknad i Norra Mellansverige (pdf öppnas i nytt fönster)

Utlysningen

Utlysningstexten har korrigerats den 31 maj 2017. Den tidigare texten gäller inte och du behöver därför säkerställa en ansökan svarar mot den nu korrigerade texten. Utlysningens inriktning är dock den samma.

 

Kompetensutveckling för tillgängligare arbetsmarknad i Norra Mellansverige (pdf öppnas i nytt fönster)

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

Beviljade projekt i den här utlysningen