Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Kompetensutveckling i Norra Mellansverige på integrationsomr

Utlysning
2016/00293
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Norra Mellansverige
Startdatum
2016-05-15
Slutdatum
2016-08-31
Utlyst belopp
26 000 000 kr

Sammanfattning

Utlysning PO 1. Pdf öppnas i nytt fönster)

 

Projekt inom denna utlysning ska genomföra kompetenshöjande insatser för personal och skapa nätvärk för erfarenhetsutbyten för framgångsrikt integrationsarbete.

 

Utlysningen riktar sig till organisationer, myndigheter, företag och andra arbetsgivare inom privat, offentlig och ideell sektor.  

 

Svenska ESF- rådet avsätter 26 miljoner kronor till projekt som i huvudsak ska bedrivas i Norra Mellansverige (Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län).

 

I denna utlysning ska beviljade projekt ha en medfinansiering på 25 procent. Medfinansieringen ska vara säkerställd innan ansökan skickas till Svenska ESF- rådet.  

 

Utlysningen pågår 2016-05-15 – 2016-08-31.

 

Projekt inom denna utlysning hör till programområde 1, specifikt mål 1.1, Kompetensutveckling för anställda.

 

Utlysningen omfattar Norra Mellansverige och är inriktad på kompetensutveckling för sysselsatta inom offentlig och privatsektor i syfte att stärka mottagandet av nyanlända. Projekt förväntas skapa en struktur och ett ägarskap som gör att genomförda aktiviteter och resultat kan fortsätta skapa nytta efter projektets slut.

 

Långsiktig effekt av utlysningen är att nyanländas integration och möjlighet att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden har underlättats. Målgrupp för denna utlysning är anställda inom offentlig och/eller privat sektor som arbetar med mottagande av nyanlända. 

Bild i högerkolumn

Utlysningen

Utlysning PO 1

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

ESI-support

Få hjälp av ESI Support med de horisontella principerna i ditt projekt.

Beviljade projekt i den här utlysningen