Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

”Kompetensutveckling för utmaningar på arbetsmarknaden

Utlysning
2017/00185
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
ESF-nationellt
Startdatum
2017-03-17
Slutdatum
2017-05-03
Utlyst belopp
30 000 000 kr

Sammanfattning

Nu kan ni söka stöd för projektidéer inom områden som både regeringen samt de nationella socialfondsfinansierade analys- och planeringsprojekten kring civilsamhällets och sociala ekonomins roll i arbetsmarknadspolitiken har belyst. Områdena finns beskrivna i bakgrunden.
 
Svenska ESF-rådet har den 16 mars 2017 beslutat att genomföra en utlysning vid namn ”Kompetensutveckling för utmaningar på arbetsmarknaden” inom programområde 1,  specifikt mål 1.1.
 
Svenska ESF-rådet avsätter ca 30 miljoner kronor för denna satsning och samtliga medel avsätts för projekt i samverkan. Projektets medfinansieringsgrad ska uppgå till 33 procent.
 
Utlysningen öppnar 17 mars 2017 och stänger den 3 maj 2017 kl. 16.00. Projekttiden är högst 2,5 år (30 mån) med möjlighet till förlängning.
 
 
Det förväntade resultatet är ökad kompetens hos anställda och ideellt verksamma inom civilsamhälle, social ekonomi och myndigheter samt identifierade strukturella hinder och förslag på åtgärder. Detta ska på sikt leda till ökat handlingsutrymme och bättre förutsättningar för civilsamhällets och den sociala ekonomins funktionssätt i arbetsliv och på arbetsmarknad i samverkan med det offentliga.

Utlysningen

Kompetensutveckling för utmaningar på arbetsmarknaden. Pdf öppnas i nytt fönster.

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.