Logotyp på utskrifter

Kompetensutveckling för sysselsatta i Norra Mellansverige

Utlysning
2015/00421
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Norra Mellansverige
Startdatum
2015-06-01
Slutdatum
2015-08-31
Utlyst belopp
44 000 000 kr

Sammanfattning

Nu kan ni söka stöd för projekt med start år 2016.Svenska ESF-rådet avsätter ca 44 miljoner kronor till projekt som i huvudsak ska bedrivas i Norra Mellansverige (Dalarna-, Gävleborg och Värmlands län).

 

Svenska ESF- rådet beslutar 2015-05-28 att genomföra utlysning vid namn "Kompetensutveckling för sysselsatta i Norra Mellansverige" år 2015 inom programområde 1, specifikt mål 1.1. Utlysningen omfattar högst 44 000 000 kronor. Utlysningen pågår 2015-06-01 – 2015-08-31.

 

Utlysningen omfattar Norra Mellansverige och är öppen för metodutvecklings- och/eller implementeringsprojekt inriktade på kompetensutveckling för personal som arbetar med skolungdomar, en ökad jämställdhet i offentlig sektor eller kompetenshöjning i arbetsintegrerande sociala företag.

Beviljade projekt i den här utlysningen