Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kompetensutveckling för små och medelstora företag i Stockholms län

Utlysning
2015/00340
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Stockholm
Startdatum
2015-06-01
Slutdatum
2015-08-02
Utlyst belopp
20 000 000 kr

Sammanfattning

Nyföretagandet har trendmässigt ökat under 2000-talet men det finns förutsättningar att få fler befintliga företag att växa, utvecklas och att konkurrera på en global marknad. Den ökande globaliseringen och omvandlingen mot en mer kunskapsdriven ekonomi leder till strukturella förändringar på arbetsmarknaden som i sin tur ökar kunskapskraven i arbetslivet. Företags och organisationers förmåga till förändring och förnyelse i produktion, teknik och kunskap blir avgörande.

Tillgången och efterfrågan på arbetskraft med rätt kompetens påverkas därutöver bland annat av den pågående generationsväxlingen och den könsuppdelade arbetsmarknaden. Den demografiska utvecklingen medför ett ökat behov av att ta till vara den arbetskraft som finns och att i högre utsträckning bredda perspektivet när det gäller att se kompetensen hos olika grupper. Utbildning och relevant kompetens i arbetskraften är grundläggande förutsättningar för att öka sysselsättningen i Stockholmsregionen.

Viktiga datum

Sista ansökningsdatum

2015-08-03, kl 16:00

Beslutande SFP-möte

2015-09-24

Tidigaste datum för projektstart

2015-10-01