Logotyp på utskrifter

Kompetensutveckling för offentligt anställda som arbetar med målgruppen unga i region Mellersta Norrland

Utlysning
2015/00392
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Mellersta Norrland
Startdatum
2015-05-25
Slutdatum
2015-09-10
Utlyst belopp
11 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet avsätter 11 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Mellersta Norrland (Jämtlands och Västernorrlands län). Medfinansieringen ska uppgå till 25 procent. Utlysningen omfattar Mellersta Norrland och är öppen för projekt inriktade på Programområde 1, Mål 1.1 Kompetensutveckling.

 

Utlysningen pågår 2015-05-25 – 2015-09-10.

 

Projekten kan starta tidigast 1 februari och senast 1 april 2016. Projekten ska avslutas senast den 31 juli 2018.