Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kompetensutveckling för breddad rekrytering

Utlysning
2017/00542
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Västsverige
Startdatum
2017-11-13
Slutdatum
2018-01-08
Utlyst belopp
30 000 000 kr

Sammanfattning

Stöd för projekt inom programområde 1, Kompetensförsörjning, mål 1.1, Stärka kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även hos personer som står långt från arbetsmarknaden, i enlighet med arbetsmarknadens och den enskilda arbetsplatsens behov.

 

Svenska ESF-rådet utlyser 30 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i region Västsverige (Hallands län och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 33 procent.

 

I aktuell utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt med inriktning på kompetensutveckling för breddad rekrytering och effektivare matchning för regionens företag och organisationer. Genom att utveckla den egna personalen kan kompetens tillgodoses och plats beredas för ny effektivare matchning och rekryteringar i kompetenskedjan, där möjlighet också ges att inkludera arbetssökande personer i projekten.

 

Utlysningen riktar sig till samverkansorganisationer som exempelvis bransch-, arbetsgivar- eller medlemsorganisationer och regionala eller kommunala verksamheter. Dessa organisationer ska ta på sig rollen som intermediär för att möjliggöra projektgenomförande för företag och organisationer.

 

Målgrupp: Sysselsatta, såväl företagare som anställda, oavsett anställningsform. Utlysningen öppnar även för möjligheten att omfatta kvinnor och män som är prioriterade i Socialfondens programområde 2. En majoritet av de deltagande arbetsplatserna ska vara kända vid ansökans inlämning.

 

Utlysningen pågår mellan 13 november 2017 och 8 januari 2018. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista ansökningsdagen. Projekten kan starta tidigast 1 maj 2018 och senast 1 augusti 2018. Maximal projekttid är två år.

Utlysningen

Kompetensutveckling för breddad rekrytering. (Pdf öppnas i nytt fönster.)

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Ansök om stöd direkt i internettjänsten Projektrummet. Att ansöka om stöd.

 

Att arbeta resultatbaserat

Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. Att arbeta resultatbaserat Mall för förändringsteori

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard. Standard för jämställdhetsintegrering

 

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt. Handledning i projektekonomi 

ESF-support

ESF-support är en samlingsplats för våra externa stöd. De kan ge stöd i samband med ansökan. Till ESF-support