Logotyp på utskrifter

Kompetensutveckling för att stärka särskilt utsatta företag, organisationer och geografiska platser i region Övre Norrland

Utlysning
2015/00038
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Övre Norrland
Startdatum
2015-01-22
Slutdatum
2015-03-16
Utlyst belopp
21 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet avsätter ca 21 miljoner kronor i denna utlysning till projekt som ska bedrivas i Norrbottens och Västerbottens län. Medfinansieringen ska uppgå till minst 25 procent. Utlysningen pågår mellan den 22 januari och den 16 mars 2015. Projekten kan tidigast starta 1 september och senast 1 november 2015. Projekten ska avslutas senast den 28 februari 2018 om inte Svenska ESF-rådet fattar särskilt beslut om möjligheter för förlängning av projekt.

 

Utlysningen omfattar region Övre Norrland och är öppen för projekt inom Programområde 1 och Mål 1.1: Stärka kompetensutveckling och öka omställningsförmågan för arbetsplatser och för individer.

 

Stödsökande projektägare: företag och organisationer inom näringsliv, offentlig och civil sektor på geografiska platser i regionen med särskilda svårigheter att klara sin kompetensförsörjning och verksamhet

 

Projektverksamhetens målgrupp: Sysselsatta