Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kompetensutveckling för Solo- och mikroföretagare - Norra Mellansverige

Utlysning
2015/00346
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Norra Mellansverige
Startdatum
2015-01-15
Slutdatum
2015-02-24
Utlyst belopp
33 000 000 kr

Sammanfattning

Satsningar inom denna utlysning ska bidra till att ställningen på arbetsmarknaden stärks för deltagande kvinnor och män samt tillgodose arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens.

 

Det övergripande syftet med utlysningen är att ge sysselsatta i Solo- och mikroföretag (upp till 9 anställda) en möjlighet att lära nytt och lära om för att stå bättre rustade för förändringar i arbetslivet.

 

Projektet ska kunna genomföras så att deltagarna på ett tillgängligt och effektivt sätt kan delta i såväl kartläggning som kompetensutveckling och projektägaren
förväntas därför ha en god förankring och legitimitet i regionen.