Logotyp på utskrifter

Kompetenshöjning för integration i Sydsverige

Utlysning
2015/00984
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Sydsverige
Startdatum
2016-01-18
Slutdatum
2016-02-29
Utlyst belopp
20 000 000 kr

Sammanfattning

Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 1 Kompetensförsörjning.

 

Svenska ESF-rådet utlyser högst 20 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Sydsverige (Skåne län och Blekinge län). Medfinansieringen ska vara 25 procent.

 

Utlysningen riktar sig till organisationer, kommuner, regioner, landstingskommuner och myndigheter som i sitt arbete möter asylsökande, flyktingar och ensamkommande barn.

 

Målgruppen är alla sysselsatta, oavsett anställningsform och tidslängd, inom privat och offentlig sektor samt verksamma inom ideell sektor.

 

Utlysningen pågår mellan 18 januari 2016 och 29 februari 2016. Projekten kan tidigast starta 1 september 2016 och pågå i 24 månader.

 

Kompetenshöjning för integration i Sydsverige

Bild i högerkolumn

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

ESI-support

Få hjälp av ESI Support med de horisontella principerna i ditt projekt.