Logotyp på utskrifter

Kompetenshöjning för integration i Sydsverige, nr 2

Utlysning
2016/00323
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Sydsverige
Startdatum
2016-06-16
Slutdatum
2016-09-06
Utlyst belopp
25 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet utlyser högst 25 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Sydsverige (Skåne län och Blekinge län). Medfinansieringen ska vara 25 procent.

 

Utlysningen riktar sig till organisationer, kommuner, regioner, landstingskommuner och myndigheter som i sitt arbete möter asylsökande, flyktingar och ensamkommande barn.

 

Målgruppen är alla sysselsatta, oavsett anställningsform och tidslängd, inom privat och offentlig sektor samt verksamma inom ideell sektor.

 

Förväntade resultat av projekten i denna utlysning är:

- ökat erfarenhetsutbyte mellan olika verksamheter och nya eller utökade nätverk, vilka långsiktigt kan fungera som plattformar för framgångsrik integration och

- ökad kompetens på individnivå.

 

Utlysningen pågår mellan 16 juni 2016 och 6 september 2016. Projekten kan tidigast starta 1 februari 2017 och pågå i 24 månader.

 

Kompetenshöjning för integration i Sydsverige, nr 2. (Pdf öppnas i  nytt fönster.)

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

ESI-support

Få hjälp av ESI Support med de horisontella principerna i ditt projekt.

Beviljade projekt i den här utlysningen