Logotyp på utskrifter

Kompetenshöjning för framgångsrik integration i M. Norrland

Utlysning
2016/00018
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Mellersta Norrland
Startdatum
2016-01-18
Slutdatum
2016-03-10
Utlyst belopp
5 000 000 kr

Sammanfattning

Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 1 Kompetensförsörjning.

 

Svenska ESF-rådet utlyser 5 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Mellersta Norrland (Jämtlands och Västernorrlands län). Medfinansieringen ska vara 25 procent.

 

Utlysningen riktar sig till organisationer, kommuner, regioner, landstingskommuner och myndigheter som i sitt arbete möter asylsökande, flyktingar och ensamkommande barn.

 

Målgruppen är alla sysselsatta, oavsett anställningsform och tidslängd, inom privat och offentlig sektor samt verksamma inom ideell sektor.

 

Utlysningen pågår 2016-01-18 – 2016-03-10 klockan 16.00.

 

Ansökningarna prioriteras i juni.

 

Projekten kan starta tidigast 1 augusti och senast 1 oktober 2016. Slutdatum för projekt är den 31 oktober 2018.

 

Kompetenshöjning för framgångsrik integration. Pdf öppnas i nytt fönster