Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kompetensförsörjning för livsmedel och gröna näringar

Utlysning
2017/00069
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Västsverige
Startdatum
2017-02-01
Slutdatum
2017-03-16
Utlyst belopp
25 000 000 kr

Sammanfattning

Stöd för projekt inom programområde 1, Kompetensförsörjning, mål 1.1, Stärka kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även hos personer som står långt från arbetsmarknaden, i enlighet med arbetsmarknadens och den enskilda arbetsplatsens behov.  

 

Svenska ESF-rådet utlyser 25 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i region Västsverige (Hallands län och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 25 procent. 

 

I aktuell utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet ett fåtal sammanhållna projekt som involverar flera arbetsplatser och arbetar med kompetensförsörjning för anställda kvinnor och män inom livsmedel och gröna näringar. Förväntade effekter av projekten är att individer verksamma inom livsmedel och gröna näringar stärker sin ställning på arbetsmarknaden och att individer ur målgruppen för programområde 2 närmar sig eller tar sig in på arbetsmarknaden. 

 

Målgrupp: Anställda, företagare och övriga verksamma inom livsmedel och gröna näringar. I utlysningen ställs krav på att målgrupperna inom programområde 2 ska inkluderas. 

 

Utlysningen pågår mellan 1 februari 2017 och 16 mars 2017. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista ansökningsdagen. Projekten kan starta tidigast 1 september 2017 och senast 1 november 2017. Maximal projekttid är 2 år.

Utlysningen

Kompetensförsörjning för livsmedel och gröna näringar. (Pdf öppnas i nytt fönster.)

 

Bild i högerkolumn

Statsstöd

Särskilda regler gäller för primärproduktionen inom jordbruks-, fiske-, och vattenbrukssektorn.

Läs mer om statsstöd här. (Pdf öppnas i nytt fönster.)

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Ansök om stöd direkt i internettjänsten Projektrummet. Att ansöka om stöd.

 

Att arbeta resultatbaserat

Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. Att arbeta resultatbaserat Mall för förändringsteori

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard. Standard för jämställdhetsintegrering

 

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt. Handledning i projektekonomi 

ESF-support

ESF-support är en samlingsplats för våra externa stöd. De kan ge stöd i samband med ansökan. Till ESF-support

 

Beviljade projekt i den här utlysningen