Logotyp på utskrifter

Kompetensförsörjning för besöksnäringen

Utlysning
2016/00330
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Västsverige
Startdatum
2016-06-15
Slutdatum
2016-09-19
Utlyst belopp
20 000 000 kr

Sammanfattning

stöd för projekt inom programområde 1, Kompetensförsörjning, mål 1.1, Stärka kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även hos personer som står långt från arbetsmarknaden, i enlighet med arbetsmarknadens och den enskilda arbetsplatsens behov.

 

Svenska ESF-rådet utlyser 20 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i region Västsverige (Hallands län och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 25 procent.

 

I aktuell utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet ett fåtal länsövergripande projekt som arbetar med kompetensförsörjning för anställda kvinnor och män inom besöksnäringen. Förväntade effekter av projekten är att individer verksamma inom besöksnäringen stärker sin ställning på arbetsmarknaden och att individer ur målgruppen för programområde 2 närmar sig eller tar sig in på arbetsmarknaden.

 

Målgrupp: Anställda, företagare och övriga verksamma inom besöksnäringen. I utlysningen ställs krav på att målgrupperna inom programområde 2 ska inkluderas.

 

Utlysningen pågår mellan 15 juni 2016 och 19 september 2016. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista ansökningsdagen. Projekten kan starta tidigast 1 februari 2017 och senast 1 april 2017. Maximal projekttid är 3 år.

 

Kompetensförsörjning för besöksnäringen

 

Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. Därför rekommenderar vi alla i samband med ansökan att ta fram en förändringsteori som biläggs ansökan.

Mall förändringsteori (Pdf öppnas i nytt fönster) 

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

ESI-support

Få hjälp av ESI Support med de horisontella principerna i ditt projekt.

Övriga stöd och handledningar


Att arbeta resultatbaserat

 

Mall förändringsteori 

 

Regional plan

Beviljade projekt i den här utlysningen