Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kompensutveckling inom hälsoteknik och hälsoinnovation - Västsverige

Utlysning
2015/00069
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Västsverige
Startdatum
2015-02-02
Slutdatum
2015-04-01
Utlyst belopp
15 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet utlyser 15 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 25 procent.I aktuell utlysning efterfrågas kompetensutvecklingsprojekt som riktar sig till indirekt och/eller direkt verksamma inom såväl den privata som offentliga vård- och omsorgssektorn.

 

Svenska ESF-rådets avsikt med utlysningen är att genom kompetensutveckling av individer inom vård-och omsorgssektorn stärka deras ställning på arbetsmarknaden genom att öka kunskapen om och användandet av tekniska innovationer och hjälpmedel inom vård- och omsorgssektorn. Projekten ska bidra till fortsatt utveckling och innovation samt användande av de hjälpmedel som finns tillgängliga inom området. Efterfrågade effekter av projekten är att de ska bidra till att vård- och omsorgstagares behov bättre tillgodoses, att kunskapen hos anställda inom sektorn ökar samt att de innovationsmiljöer och kluster inom området som redan finns i Västsverige stärks.

 

Målgrupp: Sysselsatta kvinnor och män som är verksamma i den offentliga, privata eller ideella vård-och omsorgssektorn samt kvinnor och män i de grupper som är prioriterade i programområde 2. Utlysningen pågår mellan 2 februari 2015 och 30 mars 2015.

 

Projekten kan tidigast starta 1 september och senast 1 november 2015. Maximal projekttid är tre år.