Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Integrationsinsatser för aktivt deltagande och stärkt egenmakt

Utlysning
2017/00371
Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Stockholm
Startdatum
2017-08-28
Slutdatum
2017-09-28
Utlyst belopp
30 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet genomför under 2017 ett omtag i de utlysningar som omfattar etableringsinsatser inom Programområde 2. Omtaget utgörs av den delsumma som återstår efter vårens utlysningar. Vänligen observera att de medel som nu finns tillgängliga inom utlysningarna har justerats utifrån den återstående befintliga budgeten.

 

Stöd för projekt inom programområde 2, specifikt mål 2.3.  

 

Utlysningen omfattar Stockholmsregionen och är öppen för projekt inom Programområde 2 och mål 2.3: Kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.

 

Målgruppen för utlysningen är de individer som är nyanlända enligt Arbetsförmedlingens definition. Även individer som tidigare omfattats av arbetsmarknadspolitiken för nyanlända faller inom utlysningens målgrupp.

 

Svenska ESF-rådet avsätter ca 30 miljoner kronor i denna utlysning till projekt som ska bedrivas i Stockholmsregionen. Medfinansieringen ska uppgå till 25 procent.

 

Inom Programområde 2 kommer det att ske tre utlysningar samtidigt varav denna är en. Det utlysta beloppet i dessa tre utlysningar uppgår till sammanlagt 150 miljoner kronor. Beroende på efterfrågan av stöd så kan beloppen omfördelas mellan de tre utlysningarna.

 

Utlysningen öppnar 2017-08-28 och stängs 2017-09-28 kl. 16.00.

Projekt kan starta tidigast 2018-01-02 och senast 2018-01-31.

 

Projektavslut senast den 2022-06-30. Projekttiden är maximalt 36 månader om inte Svenska ESF-rådet fattar särskilt beslut om förlängning av projekt.

Utlysningen

Integrationsinsatser för aktivt deltagande och stärkt egenmakt (Pdf öppnas i nytt fönster.)

Bilaga: Förändringsteori (Pptx öppnas i nytt fönster.)

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.