Logotyp på utskrifter

Integrationsinsatser för aktivt deltagande och stärkt egenmakt

Utlysning
2017/00061
Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Stockholm
Startdatum
2017-02-01
Slutdatum
2017-03-15
Utlyst belopp
50 000 000 kr

Sammanfattning

Stöd för projekt inom programområde 2, specifikt mål 2.3. Utlysningen omfattar Stockholmsregionen och är öppen för projekt inom Programområde 2 och mål 2.3: Kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. 

 

Målgruppen för utlysningen är avgränsad till insatser för individer som omfattas, eller tidigare har omfattats av, Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. 

 

De projekt som beviljas stöd inom utlysningen förväntas sammanlagt nå ett deltagarantal om ca. 600-800 individer. 

 

Svenska ESF-rådet avsätter ca. 50 miljoner kronor i denna utlysning till projekt som ska bedrivas i Stockholmsregionen. Medfinansieringen ska uppgå till 25 procent.  

 

Inom Programområde 2 kommer det att ske tre utlysningar samtidigt1 varav denna  är en. Det utlysta beloppet i dessa tre utlysningar uppgår till sammanlagt 150 miljoner kronor. Beroende på efterfrågan av stöd så kan beloppen omfördelas mellan de tre utlysningarna. 

 

Utlysningen pågår mellan den 1 februari 2017 och den 15 mars.  Projekten kan starta tidigast den 1 september 2017 och senast den sista november 2017. Avslut kan senast vara den 31 december 2020 om inte Svenska ESF-rådet fattar särskilt beslut om möjligheter för förlängning av projekt och uppgradering av projektens budget.

Utlysningen

Integrationsinsatser för aktivt deltagande och stärkt egenmakt (Pdf öppnas i nytt fönster.)

Bilaga: Effektkedja 2.3 (Pdf öppnas i nytt fönster.)

Förtydliganden

Förtydligande kring målgruppsdefinitionen i utlysningen:

Målgruppen i utlysningarna ska följa Arbetsförmedlingens definition av nyanlända.

Målgruppen i utlysningen utgörs huvudsakligen av personer födda utanför Norden, EU och EES som invandrat till Sverige, under de första 36 månaderna efter uppehållstillstånd enligt utlänningslagen (2005:716) Kap. 1, 2, 3,3a, 4 och 6§ eller 12 kap 18§ samt 21 och 22 kap.

Personer från tredje land som beviljats uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EES-medborgare omfattas också av definitionen nyanlända.

Medborgare i EU/EES och Schweiz likställs med svenska medborgare och tillhör inte målgruppen.

Regional information

Kontaktpersoner på utlysning i Programområde 2

Benjamin Skogqvist: 08-4573327

Ellinor Eliasson: 08-4573318

Hans Millmark: 08-4573306

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

ESI-support

Få hjälp av ESI Support med de horisontella principerna i ditt projekt.