Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Insatser för utrikes födda unga 15 till 24

Utlysning
2017/00464
Programområde
2.2 Öka övergångarna till arbete
Region
Östra Mellansverige
Startdatum
2017-09-22
Slutdatum
2018-02-09
Utlyst belopp
40 000 000 kr

Sammanfattning

Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 2 Ökade övergångar till arbete.Mål 2.2 Underlätta etablering i arbetslivet och öka deltagande i utbildning för unga (15-24 år) kvinnor och män.

 

Svenska ESF-rådet avsätter 40 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Östra Mellansverige (Södermanland-, Uppsala-, Västmanland-, Örebro och Östergötlands län).

 

I aktuell utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt som minskar ungdomsarbetslösheten och ökar antal utrikes födda ungdomar som etablerar sig på arbetsmarknaden, påbörjar alternativt återgår till studier.

 

Det ska framgå av ansökan hur sökt projekt kompletterar och ger ett mervärde till redan pågående satsningar. Metoder som tillämpas och/eller utvecklas i projektet ska dokumenteras för spridning.

 

Maximal projektlängd i utlysningen är 36 månader. Projekten kan starta tidigast den 1 augusti 2018 och senast 1 november 2018. Projekten ska avslutas senast den 31 oktober 2021 om inte Svenska ESF-rådet fattar särskilt beslut om möjlighet till förlängning av projekt.

 

Ingen medfinansiering krävs.

 

Utlysningen öppnar den 22 september 2017 och stänger kl. 16:00 den 9 februari 2018.

 

Observera! Innan ni börjar skriva er ansökan, kontakta samordnare på ESF-rådet i Östra Mellansverige och presentera projektidén för att stämma av att er projektidé är i linje med utlysningen.

Utlysningen

Insatser för utrikes födda unga 15 till 24. (Pdf öppnas i nytt fönster.)

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

Beviljade projekt i den här utlysningen