Logotyp på utskrifter

Insatser för nyanlända som står särskilt långt ifrån arbetsm

Utlysning
2016/00296
Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Norra Mellansverige
Startdatum
2016-05-15
Slutdatum
2016-08-31
Utlyst belopp
32 000 000 kr

Sammanfattning

Utlysning PO 2.3. Pdf öppnas i nytt fönster.

 

Projekt inom denna utlysning ska stödja nyanlända syftar till att få nyanlända kvinnor och män i arbetsför ålder som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden närmare arbetsmarknaden i Norra Mellansverige.

 

Utlysningen riktar sig till organisationer, myndigheter, företag och andra arbetsgivare inom privat, offentlig och ideell sektor.

 

Svenska ESF- rådet avsätter 32 miljoner kronor till projekt som i huvudsak ska bedrivas i Norra Mellansverige (Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län).

 

I denna utlysning ska beviljade projekt ha en medfinansiering på 25 procent. Medfinansieringen ska vara säkerställd innan ansökan skickas till Svenska ESF- rådet.  

 

Utlysningen pågår 2016-05-15 – 2016-08-31.

 

Projekt inom denna utlysning hör till programområde 2, specifikt mål 2.3.

 

Utlysningen omfattar Norra Mellansverige och syftar till att få nyanlända kvinnor och män i arbetsför ålder som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden närmare arbetsmarknaden, etablera dem i arbetsmarknadsåtgärder eller etablerar dem i arbete eller i studier. Detta ska uppnås genom utveckling och/eller tillämpning av metoder som underlättar de nyanländas etablering på arbetsmarknaden, samt förbättrad samverkan mellan relevanta främjande aktörer. Projekt förväntas skapa en struktur och ett ägarskap som gör att genomförda aktiviteter och resultat kan fortsätta skapa nytta efter projektets slut. 

Bild i högerkolumn

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

ESI-support

Få hjälp av ESI Support med de horisontella principerna i ditt projekt.

Beviljade projekt i den här utlysningen