Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Insatser för nyanlända - Västsverige

Utlysning
2015/00072
Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Västsverige
Startdatum
2015-02-02
Slutdatum
2015-04-01
Utlyst belopp
40 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet utlyser 40 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län och Västra Götalands län).

 

Medfinansieringen ska uppgå till 33 procent.

 

Projekt inom denna utlysning ska förstärka, förbättra och komplettera de insatser riktade till nyanlända kvinnor och män som utförs inom ramen för etableringsuppdraget. Detta ska uppnås genom utveckling eller tillämpning av metoder som underlättar de nyanländas etablering på arbetsmarknaden samt genom förbättrad samverkan mellan relevanta främjandeaktörer. Samverkan med Arbetsförmedlingen är obligatorisk.

 

Målgrupp: Nyanlända, dvs. kvinnor och män som omfattas av Arbetsförmedlingens
etableringsuppdrag, samt även de personer som fått beslut om uppehållstillstånd i Sverige, men ännu inte erhållit någon kommunplacering.

 

Utlysningen pågår mellan 2 februari 2015 och 30 mars 2015.

 

Projekten kan tidigast starta 1 september och senast 1 november 2015. Maximal projekttid är tre år.

 

Tillägg till utlysning med diarienummer 2015/00072 med beslutsdatum 2015-03-23. I utlysning med diarienummer 2015/00072 har det inte funnits någon beslutad enhetskostnad för etableringsersättning som Offentligt finansierad ersättning till deltagare. Den möjligheten har nu
tillkommit. Tillägg till utlysning med diarienummer 2015/00072 med beslutsdatum 2015-03-27.
Ansökningstiden för utlysningen förlängs tom 2015-04-01 kl 16.00