Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Inkluderande arbetsplatser inom välfärdssektor

Utlysning
2017/00232
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
ESF-nationellt
Startdatum
2017-04-20
Slutdatum
2017-08-30
Utlyst belopp
30 000 000 kr

Sammanfattning

Utlysningen omfattar 30 miljoner kronor. Projektets medfinansieringsgrad ska uppgå till 53 procent.
 
Utlysningen öppnar den 20 april 2017 och stänger den 30 augusti 2017, kl. 16.00. Projekttiden är högst 2,5 år (30 mån) med möjlighet till förlängning. OBS! Utlysningens stängningsdatum har den 19 maj framflyttats från den 30 juni till den 30 augusti.
 
Projekten ska bidra till kompetensförsörjning i välfärdssektorn genom att arbetsplatser inom denna sektor utvecklas och organiseras för att kunna ta emot arbetskraft med särskilda behov av matchning - i detta fall för att ta till vara arbetskapacitet hos personer med ohälsa, funktionsnedsättning eller språksvårigheter.
 
Projekten ska bedrivas utifrån en nationell ansats med möjlighet till regional och lokal verksamhet.
 
Projektidéerna förväntas grunda sig på evidens och erfarenhet från tidigare insatser och projekt. Projekten förväntas ha en innovativ ansats och resultera i konkreta, hållbara och långsiktiga förändringar till gagn för individ och samhälle och ett hållbart arbetsliv.
 
Projekten har möjlighet att inkludera transnationellt samarbete eller utbyte med annat medlemsland i EU i sitt arbete.
 
Projekten ska genomföras med utgångspunkt i Socialfondens horisontella principer; jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.för att säkra projektresultat i enlighet med ”Europa 2020-strategin.”
 
Endast en organisation i projekten står som projektägare. Dock behöver projekten inkludera flera aktörer relevanta för hållbar och långsiktig förändring och utveckling av arbetsmarknaden. Dessa aktörer kan ta del av ESF-stöd inom ramen för statsstödsreglerna.

 

Tidigaste startdatum för beviljade projekt i denna utlysning är den 10 november 2017. Senaste startdatum är den 31 dec 2017.

 

Den 5 maj 2017 öppnar en utlysning inom PO 2, också den med inriktning på kompetensförsörjning inom välfärdssektorn.

Utlysningen

Inkluderande arbetsplatser inom välfärdssektorn. Pdf öppnas i nytt fönster.

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

Beviljade projekt i den här utlysningen