Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Hållbart arbetsliv och psykisk ohälsa

Utlysning
2016/00331
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Västsverige
Startdatum
2016-06-15
Slutdatum
2016-09-19
Utlyst belopp
45 000 000 kr

Sammanfattning

Stöd för projekt inom programområde 1, Kompetensförsörjning, mål 1.1 Stärka kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även hos personer står långt från arbetsmarknaden, enligt arbetsmarknadens och enskilda arbetsplatsers behov.

 

Svenska ESF-rådet utlyser 45 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 15 procent.

 

I den här utlysningen efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt som ska syfta till att förebygga och motverka psykisk ohälsa och därigenom bidra till ett hållbart arbetsliv och att fler stannar kvar längre i arbetslivet.

 

Målgrupp: Medarbetare, ledning och sysselsatta inom offentlig, privat och ideell sektor. Framför allt målgrupper som i sina verksamheter är utsatta för hög stress samt inom traditionellt kvinnodominerade yrken. Denna utlysning avser anställda kvinnor och män i företag och organisationer som företrädesvis verkar inom vård- och omsorgsbranschen i Västsverige. Deltagande av relevant målgrupp från programområde 2 är önskvärd och kan exempelvis ske genom samverkan med projekt som söker inom utlysning "Öka återgångarna till arbete eller studier för sjukskrivna" (mål 2.1).

 

Utlysningen pågår mellan 15 juni 2016 och 19 september 2016. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista ansökningsdagen. Projektet kan starta tidigast 1 februari 2017 och senast 1 april 2017. Maximal projekttid är tre år. 

 

Hållbart arbetsliv och psykisk ohälsa

 

Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. Därför rekommenderar vi alla i samband med ansökan att ta fram en förändringsteori som biläggs ansökan.

Mall förändringsteori (Pdf öppnas i nytt fönster) 

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

ESI-support

Få hjälp av ESI Support med de horisontella principerna i ditt projekt.

Övriga stöd och handledningar


Att arbeta resultatbaserat

 

Mall förändringsteori 

 

Regional plan