Logotyp på utskrifter

Hållbar stadsutveckling och inkludering i Sydsverige

Utlysning
2015/00986
Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Sydsverige
Startdatum
2016-01-18
Slutdatum
2016-02-29
Utlyst belopp
70 000 000 kr

Sammanfattning

Nu kan ni söka stöd för projekt inom Programområde 2 – ökade övergångar till arbete. Utlysningen riktar sig till organisationer, föreningar, myndigheter och företag.

 

Målgruppen är kvinnor och män som är arbetslösa eller står långt från arbetsmarknaden på grund av sammansatt problematik och är nyanlända invandrare, utrikes födda eller har utrikes bakgrund.

 

Målgruppen i utlysningen omfattar även kvinnor och män verksamma inom den privata, offentliga och den idéburna sektorn.

 

Svenska ESF-rådet utlyser högst 70 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Sydsverige (Skåne och Blekinge). Medfinansieringen ska vara 53 procent.

 

Utlysningen pågår mellan 18 januari 2016 och 29 februari 2016. Projekten kan tidigast starta 1 september 2016 och pågå i 36 månader.

 

Hållbar stadsutveckling och inkludering i Sydsverige