Logotyp på utskrifter

Göteborgs universitet stödstruktur ESI-support

Utlysning
2015/00900
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
ESF-nationellt
Startdatum
2014-12-01
Slutdatum
2014-12-15
Utlyst belopp
3 000 000 kr

Sammanfattning

Beviljade projekt i den här utlysningen