Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Framtidens välfärd - kompetensförsörjning inom välfärdssektorn

Utlysning
2015/00454
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
ESF-nationellt
Startdatum
2015-06-18
Slutdatum
2015-09-15
Utlyst belopp
5 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF- rådet har 2015-06-17 beslutat att genomföra en utlysning vid namn ”Framtidens välfärd – kompetensförsörjning i välfärdssektorn”.
 
Utlysningen ryms inom programområde 1, specifikt mål 1.1.
 
Svenska ESF-rådet utlyser 5 miljoner för denna satsning. Projektets medfinansieringsgrad ska i denna satsning uppgå till 25 procent.
 
Utlysningen pågår 2015-06-18 – 2015-09-15.
Projektstart tidigast 2015-10-01 dock senast 2015-12-01.
Avslut senast 7 månader efter projektstart om inte beslut om förlängning fattas av Svenska ESF-rådet.

 

Utlysningen riktar sig till relevanta nationella arbetsgivar-, arbetstagar-, och branschorganisationer inom välfärdssektorn. Den riktas också till organisationer som samverkar finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Svenska ESF-rådet bedömer att ett partsgemensamt arbete är en förutsättning för ett projektgenomförande utifrån de krav som ställs på projekt som finansieras av nationella medel.

 
Resultatet av förberedande projektet ska ligga till grund för kommande utlysningar relevanta för aktuellt tema.