Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Främja lika möjligheter på arbetsmarknaden i Norra Mellansverige

Utlysning
2015/00423
Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Norra Mellansverige
Startdatum
2015-06-01
Slutdatum
2015-08-31
Utlyst belopp
70 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet avsätter ca 70 miljoner kronor till projekt som i huvudsak ska bedrivas i Norra Mellansverige (Dalarna-, Gävleborg och Värmlands län).

 

Svenska ESF- rådet beslutar 2015-05-28 att genomföra utlysning vid namn "Främja lika möjligheter på arbetsmarknaden i Norra Mellansverige" år 2015 inom programområde 2, specifikt mål 2.3. Utlysningen omfattar högst 70 000 000 kronor. Utlysningen pågår 2015-06-01 – 2015-08-31.

 

Utlysningen omfattar Norra Mellansverige och är öppen för metodutvecklings- och/eller implementeringsprojekt som syftar att få de som står längst från arbetsmarknaden närmare arbetsmarknaden, etablera dem i arbetsmarknadsåtgärder eller som etablerar dem i arbete eller studier.