Logotyp på utskrifter

Förstudier 2014 till genomförande 2015 i Övre Norrland

Utlysning
2015/00037
Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Övre Norrland
Startdatum
2015-01-22
Slutdatum
2015-03-16
Utlyst belopp
30 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet avsätter ca 30 miljoner kronor i denna utlysning till projekt som ska bedrivas i Norrbottens och Västerbottens län. Medfinansieringen ska uppgå till minst 53 procent.

 

Utlysningen pågår mellan den 22 januari och den 16 mars 2015.

 

Projekten kan tidigast starta 1 september och senast 1 november 2015. Projekten ska avslutas senast den 31 augusti 2018 om inte Svenska ESF-rådet fattar särskilt beslut om möjligheter för förlängning av projekt.

 

Utlysningen omfattar region Övre Norrland och är öppen för projekt inom Programområde 2 och Mål 2.1: Kvinnor och män har utvecklat sin kompetens och står därmed närmare eller har stärkt
sin ställning på arbetsmarknaden. Arbetsgivare och främjandeaktörer har utvecklat och tillämpar långsiktigt hållbara metoder och arbetssätt som leder till ökad mångfald och lärande på
arbetsplatser.

 

Stödsökande projektägare: Organisationer som genomfört förstudier i utlysning 2013-5080001

Beviljade projekt i den här utlysningen