Logotyp på utskrifter

Förstudieprojekt för unga med tema spel och spelutveckling

Utlysning
2016/00335
Programområde
2.2 Öka övergångarna till arbete
Region
Västsverige
Startdatum
2016-06-15
Slutdatum
2016-09-19
Utlyst belopp
3 000 000 kr

Sammanfattning

Stöd för förstudieprojekt inom programområde 2, Ökade övergångar till arbete, mål 2.2 Underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagandet i utbildning för unga kvinnor och män (15 – 24 år).

 

Svenska ESF-rådet utlyser 3 miljoner kronor till förstudieprojekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län och Västra Götalands län). Ingen medfinansiering krävs.

 

I aktuell utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet ett (1) sammanhållet förstudieprojekt med inriktning på spel och spelutveckling som metod för att underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagande i utbildning för unga kvinnor och män.

 

Förstudieprojektet vänder sig till aktörer verksamma inom den privata, offentliga och/eller ideella sektorn inom spel- och spelutvecklingsbranschen samt utbildningsaktörer vilka inom sina respektive verksamheter kan bidra till att stärka ungas etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning. Förstudien ska tydligt bygga vidare på och knytas till i regionen existerande kluster kring spel och spelutveckling.

 

Utlysningen pågår mellan 15 juni 2016 och 19 september 2016. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista ansökningsdagen. Projektet kan starta tidigast 1 januari 2017 och senast 1 mars 2017. Maximal projekttid är 9 månader.

 

Förstudieprojekt för unga med tema spel och spelutveckling

 

Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. Därför rekommenderar vi alla i samband med ansökan att ta fram en förändringsteori som biläggs ansökan.

Mall förändringsteori (Pdf öppnas i nytt fönster) 

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

ESI-support

Få hjälp av ESI Support med de horisontella principerna i ditt projekt.

Övriga stöd och handledningar


Att arbeta resultatbaserat

 

Mall förändringsteori 

 

Regional plan

Beviljade projekt i den här utlysningen