Logotyp på utskrifter

Förstärkt etablering på arbetsmarknaden - Norra Mellansverige

Utlysning
2015/00347
Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Norra Mellansverige
Startdatum
2015-01-15
Slutdatum
2015-02-24
Utlyst belopp
42 000 000 kr

Sammanfattning

Syftet med denna utlysning är att underlätta för utlandsfödda, långtidssjukskrivna och personer med funktionsnedsättning att komma närmare arbetsmarknaden eller bli etablerade i arbete eller studier. Förväntade långsiktiga effekter är en ökad anställningsbarhet och minskad arbetslöshet i Norra Mellansverige.

 

Övriga effekter som utlysningen förväntas bidra till är en förbättrad samordning mellan de aktörer som arbetar med målgruppen, särskilt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun, landsting, näringsliv och andra privata och ideella aktörer, samt en minskad könssegregering på regionens arbetsmarknad.