Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Förankrade förstudier i Sydsverige

Utlysning
2015/00078
Programområde
2.1,2.3,2.2 Öka övergångarna till arbete
Region
Sydsverige
Startdatum
2015-02-03
Slutdatum
2015-04-01
Utlyst belopp
100 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet utlyser 100 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Sydsverige (Skåne och Blekinge). Medfinansieringen ska uppgå till 53 procent. Svenska ESF- rådet har den 3 februari 2015 beslutat att genomföra en utlysning vid namn "Förankrade förstudier i Sydsverige."

 

Utlysningen har tilldelats diarienummer 2015/00078. Utlysningen omfattar högst 100 000 000 kronor (exklusive den nationella medfinansieringen). Av utlyst belopp reserveras 30 000 000 kronor för den regionala utlysningen "Unga i mobilitet", diarienummer 2015/00079. Medel som
inte tas i anspråk för projekt i utlysningen "Unga i mobilitet" kommer att användas för beslut i denna utlysning.

 

Specifika mål för utlysningen är:

2.1 - att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.
2.2 - att underlätta etablering i arbetslivet och öka deltagandet för unga (15-24 år) kvinnor och
män.
2.3 - att kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete,
utbildning eller närmare arbetsmarknaden.

 

Projekten ska genom sin verksamhet bidra till målen som anges i den regionala handlingsplanen
för Skåne – Blekinge och det nationella Socialfondsprogrammet.

 

Utlysningen pågår mellan den 3 februari 2015 och den 31 mars 2015. Projekten kan tidigast starta den 1 september 2015.