Logotyp på utskrifter

För ett jobb i vården

Utlysning
2015/00898
Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Östra Mellansverige
Startdatum
2015-11-02
Slutdatum
2015-12-11
Utlyst belopp
77 000 000 kr

Sammanfattning

Mål 2.1. Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.Svenska ESF-rådet avsätter 77 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Östra Mellansverige (Södermanland-, Uppsala-, Västmanland-, Örebro-, och/eller Östergötlands län). Medfinansieringen ska uppgå till 53 %.

 

Satsningar inom denna utlysning ska dels bidra till att ge individen bättre förutsättningar att närma sig ett arbete inom vård- och omsorgssektorn, dels bidra till en förbättrad samordning mellan de aktörer som är viktiga för målgruppen på sin väg mot arbetsmarknaden. Satsningarna ska också verka för en breddad rekryteringsbas för jobb inom vården och en minskad könssegregering på regionens arbetsmarknad.

 

Maximal projektlängd i utlysningen är 36 månader. Projekten kan starta tidigast den 1 maj 2016 och senast 1 augusti 2016. Projekten ska avslutas senast den 31 juli 2019 om inte Svenska ESF-rådet fattar särskilt beslut om möjlighet till förlängning av projekt.

 

Utlysningen öppnar den 2 november 2015 och stänger kl 16.00 den 11 december 2015.